CapCut là một ứng dụng biên tập video phổ biến, được phát triển bởi nhà sản xuất TikTok – ByteDance. Với giao diện đơn giản và nhiều tính năng nổi bật, CapCut đã thu hút được rất nhiều người dùng  →