Thưa quý vị và các bạn yêu điện ảnh, trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một khía cạnh vô cùng thú vị trong thế giới điện ảnh – giới thiệu phim mới. Một quyển  →