Kể từ khi xuất hiện, truyền hình trực tuyến đã trở thành một trong những phương tiện giải trí phổ biến nhất. Với sự phát triển của công nghệ, việc xem truyền hình không chỉ còn giới hạn ở trên  →